hlava

Název formuláře PDF DOC ZFO
Návrh na vklad práva k nemovitosti  
Ohlášení nové stavby do KN A4 A3 A4 A3
Ohlášení rozestavěné budovy do KN A4 A3 A4 A3
Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou k zápisu do KN A4 A3 A4 A3
Čestné prohlášení - příloha k žádosti o zápis rozestavěné budovy do KN  
Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění  
Návrh na sloučení parcel  
Ohlášení změny údajů o stavbě  
Ohlášení změny údajů o pozemku  

Software602 Form Filler ke stažení – pro vyplňování formulářů ve formátu ZFO

Formuláře ve formátu ZFO mají integrovanou nápovědu a interní logiku, která umožňuje snadnější vyplňování oproti ostatním formátům.

 


Aktualizace provedena dne 01.05.2011
počítadlo.abz.cz