hlava

Pošlete nám přípomínku, námět apod.:

Váš e-mail:                Předmět: n e b o
Zašlete objednávku služby:

Jméno a příjmení:


Ulice a č.p.:


Město:


E-mail:


Telefon:


Katastrální území:


Parcelní číslo:


geometrický plán pro vyznačení budovy v KN
geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy v KN
geometrický plán pro oddělení části pozemku
geometrický plán pro zpřesnění vytyčené vlastnické hranice
geometrický plán pro zřízení věcného břemene
vytyčení vlastnické hranice
zaměření podkladů pro projekt
vytyčení drobných stavebních objektů (rodinné domy apod.
zaměření skutečného provedení stavby
zaměření inženýrských sítí


Podrobnější popis požadovaných prací:

 


Aktualizace provedena dne 01.05.2011
počítadlo.abz.cz