hlava

• Geometrický plán

– je neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností. Opačným postupem než doplnění katastrálních map je vytyčení hranic pozemků.

Zpět

 


Aktualizace provedena dne 01.05.2011
počítadlo.abz.cz