hlava

• Inženýrská geodézie

- je oblast geodetických prací, jež klade speciální důraz na přesnost prováděného měření. Inženýrská geodézie je nezbytná nejen v pozemním a podzemním stavitelství. Své uplatnění najde také v dopravním a vodním hospodářství i při určování polohy podzemních vedení. Specifickým odvětvím inženýrské geodézie je zaměřování deformací a posunů staveb. Inženýrská geodézie provádí vytyčovací práce, zabývá se hodnocením přesnosti geodetických metod a vyhotovuje geodetické podklady. Nejen pro stoupající náročnost staveb, jsou práce inženýrské geodezie často součástí zabezpečení výstavby. Spolupráci na výstavbě otvírá tvorba mapových podkladů do kterých je stavba umístěna a na které navazují vytyčovací a zaměřovací práce. V průběhu stavby je potřeba zaměření inženýrských sítí před záhozem. Ke konci pak ověřovací měření, případně zaměřování svislých posunů přesnou nivelací. Celý proces uzavírá vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Zpět

 


Aktualizace provedena dne 01.05.2011
počítadlo.abz.cz